Photo gallery

VTB United league: «Nizhny Novgorod» vs «Astana»