Photo gallery

VTB United league: «Nizhny Novgorod» — «Astana»